2012 m. sausio 31 d., antradienis

Mikalojus Vilutis

Mikalojus Povilas Vilutis (g.1944 m.) 1963-1970 m. studijavo grafiką Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).

M.P.Vilučio serigrafijos premijuotos diplomais Pabaltijo grafikos trienalėse 1971, 1977, 1980 ir 1983 metais. Jo estampai 1979 m. Pabaltijo jaunųjų dailininkų parodoje pažymėti medaliu. 1989 m. jis gavo Pabaltijo grafikos trienalės Pagrindinę premiją. Plakatai premijuoti tarptautinėse plakato bienalėse Lahtyje (Suomijoje) 1983 m. ir Varšuvoje 1984 metais. Dailininkas surengė daug parodų įvairiuose pasaulio kampeliuose Japonijoje, Australijoje, JAV, Vokietijoje, dalyvavo daugelyje tarptautinių grafikos parodų.
2004 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. 2007 m. pelnė Knygos meno konkurso (Vilnius) premiją.

Dailininkas Mikalojus Povilas Vilutis yra serigrafijos technikos pradininkas Lietuvoje. Baigęs Dailės institutą stažavosi Kijevo poligrafijos mokslinio tyrimo institute. Ten susipažinęs su tuomet dar egzotiška serigrafija, grįžęs ją įdiegė Dailės institute, o vėliau ir visoje Lietuvoje. Daugelis serigrafija domėjosi, bet nė vienas nepasiekė M.P.Vilučio kūrybos aukštumų.

M.P.Vilutį sunku priskirti prie lietuviškos grafikos mokyklos, kuri tradiciškai nuo seno rėmėsi mūsų liaudies menu, nepriskirsi jo ir prie įvairių dabartinių grupių ar atskirų menininkų. M.P.Vilutis nuosekliai eina individualiu, savo menine filosofija paremtu keliu. Be jo kūrybos neįmanoma įsivaizduoti Lietuvos dailės panoramos.

„Įprasta pateikti parodos autoriaus CV, bet geriau jo neskaitykite, bet matykite mano paveikslus ir supraskite juos taip, kaip aš siūliau juos suprasti savo draugui Valentui. Jis yra fizikas. Sėdi prie kompiuterio. Kai tik gali, keliauja į miškus ir laukus, prie ežerų ir upių. Gėrisi gamta, uogauja, grybauja ir meškerioja. Padovanojau Valentui paveikslėlį, koks , mano galva, turėtų jam patikti - kalvota žemė, mėlynas dangus, per visą dangų juoda žuvis su saule ant pilvo, ant žuvies stovi žmogiukas. Gražus paveikslėlis. Mano draugas domisi kultūra, skaito straipsnius apie dailę, todėl ieško paveiksle tai, ko ten nėra ir neturi būti. - Ką šitas paveikslas reiškia? - klausia jis manęs. - Kokios gilios mintys, tobulinančios pasaulį idėjos ir filosofijos slypi jame? Kokias globalines problemas tu čia sprendi? Ką tu šiuo vaizdu norėjai pasakyti? - Kai aš noriu ką nors pasakyti, sakau žodžius, bet nepaišau paveikslėlių. - tariau aš jam. - Tas kuris kalba, kad dailininkas tepdamas dažus ant drobės, nori ką tai pasakyti, sprendžia globalines problemas ir, tepdamas dažus ant drobės, gali jas išspręsti ir, kad tame yra jo kūrinio vertė, tai jis laiko tave kvailiu, arba pats yra kvailys. Kai tu rymai ant ežero kranto, ir matai nuostabų vaizdą - salas, žalią mišką, vandens skaidrumą, dangaus žydrynę, tu patiri nuostabias būsenas ir tau to užtenka ir tu neklausi “ O ką visa tai reiškia ir kokios potekstės slypi po šio vaizdu?” Taip matyk ir paveikslą.“ – Mikalojus Povilas Vilutis


                                       Mikalojaus Vilučio citatos

Talentas – tai nėštumas. Nori nenori turi gimdyti.
*
Viskas jau sugalvota, svarbiausia – pateikimo forma. Čia ir yra meno esmė.
*
Piešti man lengva, o rašyti sunku, nes aš paišau iš savęs, o rašau iš gyvenimo.
*
Gyvenimas susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis – dabar bloga, bet bus gera. Antra dalis – dabar bloga, bet buvo gera.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą